Trondheimsterminalen AS

Velkommen til
Trondheimsterminalen AS

Om oss

Trondheimsterminalen AS er en transportterminal som ble etablert av 6 norske transportører. Vi er en uavhengig terminal med tilhørighet i Trondheim som alle med behov for terminaltjenester og distribusjon kan bruke.

Hvor

Vår terminal ligger i Transittgt. 16 i Trondheim og vi kan tilby daglige trafikker til/fra Trondheim i hele Trøndelag og Nordmøre/Romsdal. Videre kan vi tilby transporter i hele Norge/Skandinavia via våre eiere.

Rekke med lastebiler på nattestid

Vellkommen til 
Trondheimsterminalen AS

Om oss

Trondheimsterminalen AS er en transportterminal som ble etablert av 6 norske transportører. Vi er en uavhengig terminal med tilhørighet i Trondheim som alle med behov for terminaltjenester og distribusjon kan

Hvor

Vår terminal ligger i Transittgt. 16 i Trondheim og vi kan tilby daglige trafikker til/fra Trondheim i hele Trøndelag og Nordmøre/Romsdal. Videre kan vi tilby transporter i hele Norge/Skandinavia via våre eiere.

Trondheimsterminalen lastebiler

Varsel om innføring av drivstofftillegg for alle våre kunder

TRONDHEIMSTERMINALEN

Her kan du se noe av det vi tilbyr på vår terminal i Trondheim

Personvern